SPITALUL MUNICIPAL SACELE
Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele,
Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665

Telefon/ fax:  secretariat +4 0368 404 752,
Registratură/ programări +4 0368 005 356.

e-mail: secretariat@spitalulmunicipalsacele.ro
web: www.spitalulmunicipalsacele.ro

Nr. Operator date – 15649

ANUNT SELECTIE DOSARE

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL VACANT
DE INGRIJITOARE

 

Nr.crt.

Numar dosar concurs/data Admis/Respins Observatii
Ingrijitoare
 1. 3001/21.07.2021 Admis

Secretar