SPITALUL MUNICIPAL SACELE
Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele,
Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665

Telefon/ fax:  secretariat +4 0368 404 752,
Registratură/ programări +4 0368 005 356.

e-mail: secretariat@spitalulmunicipalsacele.ro
web: www.spitalulmunicipalsacele.ro

Nr. Operator date – 15649

ANUNT SELECTIE DOSARE

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR  VACANT
DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 

Nr.crt.

Numar dosar concurs/data Admis/Respins Observatii
Asistent medical generalist (S/SSD/PL)
1 post Ambulatoriu Integrat cu Cabinete in Specialitate
 1. 2899/15.07.2021 Admis
 2. 2947/16.07.2021 Admis Lipsa cazier -prezentare inaintea probei scrise;

Lipsa adeverinta OAMR -prezentare inaintea probei scrise.

 3. 2963/19.07.2021 Admis Cazier expirat – prezentare cazier valabil inaintea probei scrise.